Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van Praktijk Hart in Verbinding zowel voor diensten die op het praktijkadres geboden worden, als voor diensten die elders of virtueel geboden worden. Uiteraard ga ik uit van de eerlijkheid en oprechtheid van ieder mens.

Om misverstanden te voorkomen en u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt in de praktijk heb ik een aantal voorwaarden opgesteld. Door het afnemen van een dienst bij Praktijk Hart in Verbinding gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Praktijk Hart in Verbinding wordt uitgevoerd door E.J.M. van Dommelen.

De praktijk is gevestigd aan de Jericholaan 79 te Eindhoven.

Inschrijvingsnummer KvK: 66065275.

2) Indien u een dienst afneemt bij Praktijk Hart in Verbinding ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en/of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

3) Een dienst bij Praktijk Hart in Verbinding geschiedt op eigen risico. Ellie van Dommelen is niet aansprakelijk voor uitspraken die door haar zijn gedaan, ook wordt er geen enkele garantie op uitspraken of behandelingen gegeven. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen en gezondheid.  Ik geef u uitsluitend inzichten en/of handvaten.

4) Praktijk Hart in Verbinding doet geen medische uitspraken; behandeling is nimmer ter vervanging van een arts.

5) In Praktijk Hart in Verbinding wordt alles wat binnen de mogelijkheden ligt om cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Indien behandeling niet het verwachte resultaat oplevert zal ik in overleg gaan met de cliënt om een alternatief te onderzoeken. Mocht een cliënt een klacht hebben over onze dienstverlening dan ben ik aangesloten bij het onafhankelijk klachtenportaal van het CAT, het GAT genaamd (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten)  Zij nemen de klacht in behandeling en ik conformeer me aan de uitspraak van deze commissie. Het GAT is bereikbaar via https://gatgeschillen.nl/contact/

6) Betalingswijze van de diensten dient contant (voor diensten die u bij persoonlijk contact afneemt) of vooraf overgemaakt te worden op IBAN nr. NL80KNAB0255314493. De klant verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht; een ander had in die tijd geholpen kunnen worden.

6a) Voor annulering van workshops en familie-opstellingen als vraagsteller geldt een afzegtermijn van 14 dagen. Wordt er binnen deze termijn afgezegd, dan is geen restitutie van het betaalde bedrag meer mogelijk.

7) Met uitzondering van ernstige onvoorziene omstandigheden (te beoordelen door Praktijk Hart in Verbinding) wordt geen geld terug gegeven op diensten die Praktijk Hart in Verbinding aanbiedt. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die Praktijk Hart in Verbinding u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Mochten deze ernstige onvoorziene omstandigheden zich onverhoopt voordoen dan wordt samen met u gezocht naar een voor beide partijen passende oplossing.

8) Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze voorwaarden.

9) In alle andere gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien behoudt Praktijk Hart in Verbinding zich het recht voor beslissingen te nemen.

Ik vertrouw op een prettig verloop van het contact.