Chakra’s

Onze 7 hoofdchakra’s zijn in feite grote energiewielen, door alle lagen van de aura heen. Ze werken nauwgezet met elkaar samen (zie het als in elkaar vallende tandwielen). Bij onze geboorte krijgen we een “basisset” mee die klaarligt om ontwikkeld te worden. Ontwikkeling begint bij het basischakra (een baby heeft behoefte achakrasan een veilige omgeving, het moet erop kunnen vertrouwen gevoed en verzorgd te worden). Gaandeweg ons leven gaan de andere chakra’s zich ontwikkelen. Het is voorstelbaar als er ergens een tandje van het wiel mist of niet recht gaat staan, dit invloed heeft op de ontwikkeling van de bovenliggende chakra’s. Evenzo: als van bovenuit een hapering ontstaat in een van de tandwielen, heeft dit invloed op het functioneren van de onderliggende wielen.

Hieronder in een notedop de specifieke kenmerken van elk van de 7 hoofdchakra’s.

Basischakra     “Ik ben in overvloed ondergedompeld”.

Het cenbasis1trum ligt tussen je stuitje en de voorkant van het bekken. Dit chakra kan gezien worden als fundering. Heeft te maken met zorg voor het lichaam, gezondheid, overleven, aarding, vertrouwen, het gevoel van veiligheid. Het recht om er te mogen zijn. Kunnen we een waar thuis creëren. Ook zekerheden zoals bv. financiën horen in dit chakra. O.a. mishandeling of verlating kunnen dit chakra verstoren.

 

Buikchakra      “Ik beweeg gemakkelijk en moeiteloos”.

buik1Het centrum ligt net onder de navel. Vanuit hier komen we in de wereld van beweging en verandering. Heeft te maken met passie, emoties, gevoelens, behoeften en verlangen, dualiteit, het vermogen tot herscheppen. Maar ook seksuele energie en lust liggen in dit chakra opgeslagen. O.a. misbruik, emotioneel geweld en manipulatie kunnen dit chakra verstoren.

 

Zonnevlecht    “Ik kan alles wat ik wil”.

zonnevlecht1Het centrum ligt net boven de navel/maagregio. In dit chakra gaat over zelfbesturing. Onze energie, activiteit, autonomie, ego, wilskracht, verantwoordelijkheidsgevoel, macht, gevoel van eigenwaarde, worden vanuit dit chakra gestuurd. Het zegt iets over de kracht die we hebben om ons leven zelf te bepalen.  O.a. onderdrukken van de wil, schaamtegevoel, te vroeg teveel verantwoordelijkheid dragen, kunnen dit chakra verstoren.

 

Hartchakra      “Er bestaat een oneindige voorraad liefde”.

hart1Het centrum ligt ongeveer op het borstbeen, op harthoogte. We belanden in de wereld van het mogen zijn. Liefde voor jezelf en anderen, relaties, empathie, intimiteit, vermogen tot geven en ontvangen, het je open kunnen stellen, liggen in de energie van dit chakra opgeslagen. Afwijzing, verlies, niet erkend verdriet, kunnen dit chakra verstoren.

 

Keelchakra     “Ik uit me met heldere bedoelingen”

keel1Het centrum ligt t.h.v. de keel / het kuiltje naar de borst. Dit is het chakra   van het geluid: de communicatie met de buitenwereld en creativiteit. Je eigen stem laten horen, luisteren, ritme, de creativiteit van het scheppen, liggen in de energie van dit chakra opgeslagen. O.a. verbaal geweld, leugens, geheimen en voortdurende kritiek, kunnen dit chakra verstoren.

 

Voorhoofdchakra “Ik sta open voor de wijsheid van binnen”

voorhoofd1Het centrum ligt op het voorhoofd , zo tussen de wenkbrauwen. Niet voor niets wordt dit chakra ook wel het derde oog of het zesde zintuig genoemd. Dit chakra bevat de energie van intuïtie, intelligentie, verbeelding, inzicht, dromen, het vermogen tot zelfreflectie. O.a. een angstaanjagende omgeving, hetgeen je verteld wordt klopt niet met                                                hetgeen je zelf ziet en ervaart, kunnen dit chakra verstoren.

 

Kruinchakra “Ik sta open voor nieuwe ideeën”.

Het cekruin1ntrum ligt net boven de kruin. Hier belanden we in de wereld van ons bewustzijn. Dit chakra omvat onze overtuigingen, goddelijkheid, religie, eenheid, vermogen tot transformeren, (zelf)kennis, verbinding met de kosmos. Achterhouden van informatie of krijgen van verkeerde informatie, gedwongen religie, blinde gehoorzaamheid, kunnen dit chakra verstoren.